Napisz:
m.wilczek@radzionkow.pl
 
 
 

WYDARZENIA

Zabierają kubły (2013.06.12)
W związku z licznymi interwencjami mieszkańców adresowanymi do Urzędu Miasta Radzionków, dotyczącymi zabierania pojemników na odpady przez firmy komunalne informujemy, że Burmistrz wystosował pismo do firm komunalnych, które dopuściły się takich działań, o natychmiastowe zaniechanie tych czynności oraz zwrot zabranych pojemników.
W piśmie zastrzeżono sobie prawo do podjęcia stosownych czynności wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie wyłączając zawiadomienia właściwych organów o naruszeniu przepisów karnych zawartych w ustawie o odpadach.
Umowy pomiędzy mieszkańcami, a firmami komunalnymi winny obowiązywać zgodnie ze złożonymi wypowiedzeniami do 30 czerwca 2013 r. Zabieranie pojemników na odpady przed tym terminem jest rażącym naruszeniem warunków umowy i jednostronną, pozbawioną podstaw prawnych czynnością podmiotu obowiązanego do realizacji umowy na wywóz odpadów.
Ze względu na brak odpowiedzi ze strony firm komunalnych Burmistrz wystosował pismo do Prokuratury Rejonowej Tarnowskich Górach o podjęcie czynności procesowych w przedmiotowym zakresie.
Do czasu, zanim będzie obowiązywał nowy system gospodarowania odpadami, mieszkańcy są zobowiązani do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie. W obecnej sytuacji firma Spectrum Service Sp. z o.o. wyszła na przeciw problemowi jaki dotknął mieszkańców i w swojej ofercie proponuje zakup worka o pojemności 120l wraz z jednokrotnym wywozem zmieszanych odpadów komunalnych w kwocie 12 zł. Więcej informacji w tym temacie można uzyskać w siedzibie firmy przy ul. A. Krzywoń 16 w Radzionkowie i pod numerem telefonu 032/286-79-83.
Nowy system gospodarowania odpadami będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 r. i Gmina zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do segregacji odpadów, które zostaną rozdysponowane w ostatnich dniach czerwca br. przez firmę Spectrum Silesia Service Sp. z o. o., która została wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Gminę Radzionków.
źródło: www.radzionkow.plInicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogrskiego Koo w Radzionkowie Zwizek Grnolski Stowarzyszenie Rodzin Katolickich


 
© 2006-2014 Marek Wilczek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt, wykonanie i prowadzenie strony: Grzegorz Machoń.

web stats stat24.com