Napisz:
m.wilczek@radzionkow.pl
 
 
 

WYDARZENIA

Zrównoważony program naprawy ulic w rejonie Górki nie tylko dla wybranych jej mieszkańców. (2012.11.14)
Mija właśnie półmetek kadencji 2010 - 2014 Rady Miasta Radzionków, w czasie których, dzięki Państwa zaufaniu zostałem Radnym Rady Miasta Radzionków. Półmetek skłania do pewnych refleksji, do próby odpowiedzi na niektóre, często powtarzające się i nurtujące mieszkańców naszego miasta, w tym także mieszkańców 'Górki', pytania.
Najczęściej pojawiającym się tematem (znacząco dominującym) w rozmowach z mieszkańcami 'Górki' jest niewątpliwie stan nawierzchni dróg Naszego osiedla i najbliższa perspektywa zmian tego stanu rzeczy. Problem ten, to największa bolączka tej części Miasta.
Od początku sprawowania mandatu radnego jest to dla mnie osobiście sprawa priorytetowa.
W związku z faktem, iż od 3 lat mamy sposobność obserwować prace związane z przebudową dróg Naszego osiedla, chciałbym przedstawić Państwu genezę zmian jakie zaszły i jakie będą zachodzić, aby w efekcie końcowym wszyscy moglibyśmy cieszyć się nowymi drogami wzdłuż swoich posesji.
Od czasów nadania praw miejskich Miastu Radzionków w roku 1998 do 26.10. 2005 r. w żadnych planach rozwoju Miasta nie było wzmianki o jakiejkolwiek inwestycji w rejonie osiedla 'Górka'. Dopiero w dniu 26.10.2005 r. ówczesna Rada Miasta uchwaliła Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Radzionków na lata 2006-2008. We wspomnianym planie Radni zaplanowali m.in:
- projekt przebudowy wodociągu na ul. Adamieckiego w roku 2006
- projekt przebudowy ulicy Wspólnej w roku 2007
- przebudowę wodociągu na ul. Adamieckiego w roku 2007, pod warunkiem pozyskania środków z UE
- przebudowę ulicy Wspólnej w roku 2008 projekt przebudowy ulicy Adamieckiego w roku 2008.
Jak można zauważyć w pierwszej kolejności przewidziano remont ulicy Adamieckiego, lecz remont ten, jednej drogi, został rozbity na 3 lata (i to pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych), podobnie jak ulica Wspólna, która miała być wykonana w przeciągu 2 lat.
W w/w planie, nikt z ówcześnie rządzących, nie wspominał o pozostałych ulicach Naszego osiedla.
Po wyborach jakie odbyły się u schyłku roku 2006, nastąpiła pewna zmiana koncepcji rozwoju Radzionkowa, którą na pewno można zauważyć. W koncepcji tej została m.in. ujęta przebudowa ulic Naszego osiedla. Lecz do sprawy podeszliśmy bardziej kompleksowo. Zważając na fakt, iż nie posiadaliśmy wówczas żadnego projektu dotyczącego przebudowy dróg na terenie 'Górki', została podjęta decyzja o kompleksowym projekcie przebudowy wszystkich dróg, jakie znajdują się na 'Górce'. Już wtedy wiedzieliśmy, iż przebudowa będzie rozłożona na kilka lat, ze względu na ogromne środki finansowe jakie pochłonie ta inwestycja, a przecież Radzionków to nie tylko 'Górka'. Od samego początku, już w fazie projektu, Gmina ubiegała się o środki zewnętrzne, aby sfinansować tak kosztowną inwestycję.
Po wielu staraniach i szukania źródeł finansowania w sierpniu 2008 roku został zaciągnięty kredyt z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK) na projekt modernizacji dróg naszego osiedla wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej. Uwzględniając fakt, iż projekt obejmował kompleksowe rozwiązanie, jego realizacja musiała zostać rozłożona na kolejne etapy w następnych latach.
W roku 2010 po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń do rozpoczęcia realizacji projektu, przystąpiono do realizacji I etapu przebudowy. Cały projekt został podzielony na II etapy. I etap obejmował przebudowę ul. Adamieckiego i ul. Wspólnej, natomiast etap II obejmuje pozostałe ulice Naszego osiedla.
Ze względu na złożoność projektu, szczególnie pod względem przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, wynikającej z ukształtowania terenu, w pierwszej kolejności przystąpiono do przebudowy kanalizacji i wodociągu w ul. Wspólnej, z celowym pominięciem przebudowy nawierzchni, gdyż w przeciwnym wypadku zostałaby zniszczona podczas przebudowy kolejnych ulic, które to przecinają ul. Wspólną, aż pięciokrotnie. Nawierzchnia tej ulicy zostanie wykonana w ostatnim etapie przebudowy, po wykonaniu przebudowy wszystkich ulic, jakie są do niej przyległe, co ma uzasadnienie finansowe, związane z prawidłowym i rzetelnym gospodarowaniem środkami publicznymi.
W kolejnym etapie przystąpiono do realizacji przebudowy ulicy K. Adamieckiego. Podobnie jak to miało miejsce z ul. Wspólną jest to uwarunkowane budową kanalizacji, a w szczególności przepompownią ścieków, jaka została na tym etapie wybudowana. Umożliwia to: po pierwsze skanalizowanie domów umiejscowionych na końcu ulicy, które do tej pory nie posiadały w ogóle kanalizacji, a po drugie staje się niezbędne do rozpoczęcia II etapu projektu (część ulic z II etapu będzie skanalizowana właśnie do tej przepompowni). Poza tym umożliwi to w przyszłości skanalizowanie budynków budujących się przy ul. M. Dąbrowskiej. Pierwsza część wspomnianego projektu została zrealizowana i zakończona w roku 2011.
W tym roku tj. 2012 rozpoczyna się kolejny etap przebudowy ulic Naszego osiedla. I znowu jak to miało miejsce w I etapie, wybór dróg jakie mają być przebudowane nie jest przypadkowy i nie jest to powiązane ani politycznie, ani sąsiedzko, a jest to uwarunkowane znowu przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej.
Jak już wspomniałem ze względu na ukształtowanie terenu i jego specyfikę w kolejnym etapie przebudowy muszą być jednocześnie wykonywane prace na trzech ulicach: Miłej, Barbórki, Wiktorii. Prace rozpoczną się niebawem, plac budowy już został przekazany firmie wykonawczej z końcem września tego roku, która ma od tego momentu 18 miesięcy czasu na skończenie inwestycji, a więc pierwszy kwartał roku 2014.
W kolejnym etapie przebudowy prawdopodobnie ujęte będą ulice Wiosenna i Przyjaźni, które również połączone są ciągiem kanalizacyjnym. Rozpoczęcie prac powinno nastąpić w kolejnych latach.
Zwieńczeniem całości inwestycji będzie zakończenie przebudowy ulicy Larysza i nałożenia nawierzchni na ul. Wspólnej.
W międzyczasie zostanie dokończone połączenie ul. M. Dąbrowskiej do ul. Nieznanego Żołnierza z odzyskanych płyt betonowych pozostałych remontowanych ulic. Połączenie te, jak dziś można zauważyć, prawie codziennie jest wykorzystywane do dojazdu ciężkiego sprzętu na Nasze osiedle, dzięki temu nie ulegają dewastacji drogi już istniejące.
Reasumując, chciałbym podkreślić, iż nie można, jak wskazują niektórzy z obserwatorów, przebudować wszystkich dróg wraz z siecią wodno-kanalizacyjną w ciągu jednego roku-kadencji. Jest to technicznie niewykonalne, przecież same prace projektowe trwały prawie dwa lata. Poza tym trzeba też rozsądnie pomyśleć o tym, jak sfinansować taką inwestycję i jak zrealizować projekt, zgodnie z przesłankami technicznymi, np. biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, racjonalność działania bez dodatkowych kosztów, które i tak przy takich inwestycjach są kolosalne. Przecież środki finansowe na realizację poszczególnych zadań muszą zostać zaplanowane w budżecie miasta, a budżet musi być zrównoważony po stronie wydatków, stroną dochodów (a przecież nikt nie lubi jak się podnosi podatki, które też są dochodem gminy). Nie wszyscy jednak muszą o tym wiedzieć i się w temacie orientować. Nie wszyscy, ale ktoś kto zabiera głos w sprawie powinien.
Na sam koniec chciałem zaprosić Państwa na moją stronę internetową www.marekwilczek.pl, gdzie mogą Państwo na bieżąco obserwować wszystkie znaczące inwestycje, jakie są wykonywane w Naszym Mieście (zdjęcia w galerii) oraz gdzie staram się informować Państwa o najistotniejszych wydarzeniach Naszego Miasta. Zachęcam również do dalszej współpracy i informowania mnie o nurtujących Was problemach związanych z miastem.Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogrskiego Koo w Radzionkowie Zwizek Grnolski Stowarzyszenie Rodzin Katolickich


 
© 2006-2014 Marek Wilczek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt, wykonanie i prowadzenie strony: Grzegorz Machoń.

web stats stat24.com