Napisz:
m.wilczek@radzionkow.pl
 
 
 

WYDARZENIA

Remont ulicy Miłej, Barbórki, Wiktorii (2012.09.17)
W najbliższych dniach rozpocznie się realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi wraz z sieciami wod.-kan. ul. Miłej, Barbórki i Wiktorii".
Zadanie będzie realizowane przez 18 miesięcy licząc od dnia przekazania placu budowy.
20 września br odbędzie się przekazanie placu budowy w rejonie ulic Barbórki, Miłej oraz Wiktorii.
W ramach prac zostanie przebudowana kolejna część dróg i sieci wodno-kanalizacyjnej w tej części miasta. Dzięki przebudowie wymieniona zostanie nawierzchnia dróg (płyty betonowe będące nawierzchnią wymienione zostaną na kostkę betonową), a w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i sanitarna.
Wzdłuż ulic powstaną również chodniki, w celu poprawy stanu bezpieczeństwa zostaną założone elementy spowalniające ruch samochodowy. Przewidywany termin zakończenia prac to połowa 2014 roku. Koszt przedsięwzięcia to nieco ponad 3 miliony złotych.Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogrskiego Koo w Radzionkowie Zwizek Grnolski Stowarzyszenie Rodzin Katolickich


 
© 2006-2014 Marek Wilczek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt, wykonanie i prowadzenie strony: Grzegorz Machoń.

web stats stat24.com